INFO PRO STÁNKAŘE

Preference místních subjektů či produktů.


V základní sestavě je k dispozici 20 délkových metrů prodejních stanů o hloubce 4m

Elektrická přípojka 220 V. 

Možnost zajistit osvětlení stanu.

Možnost návozu ke stánku před zahájením akce. 

Pokud nebude předem vyřízeno zvláštní povolení ke vjezdu, je nutné, aby vozidla prostor parku opustila nejpozději 30 minut před zahájením akce.