INFO PRO STÁNKAŘE

Preference místních subjektů či produktů.


  • V základní sestavě je k dispozici 300 m2 prodejních stanů vyhrazených pouze pro vinaře 
  • Dalších 150 m2 ploch vyhrazených pro ostatní nabídku jídla a pití
  • Elektrická přípojka 220 V
  • Možnost zajistit osvětlení stanu
  • Možnost návozu ke stánku před zahájením akce. 

Pokud nebude předem vyřízeno zvláštní povolení ke vjezdu, je nutné, aby vozidla prostor parku opustila nejpozději 30 minut před zahájením akce.