REKLAMA & SPONZORING


Akce Královopolské vinobraní, kterou pořádají místní spolky s podporou městské části je neziskovou akcí, proto si velice vážíme každé další podpory, které se této akci dostane.


Propagace akce:

  • Královopolské listy
  • Kampaně na internetu
  • Reklama v tiskovinách
  • Ve veřejných informačních systémech
  • Propagace přímo na akci
  • Propagace na rádiu Blaník