Královopolský kroj

V roce 2022 došlo k finálnímu vyvzorování a ušití královopolských krojů, které byly obnoveny pro 170 letech. Rodina krojovaných z Brněnska se tak opět rozrostla.


Zde také můžete zaslat dotaz, vzkaz nebo pozvat královopolské krojované na vaši akci:

Obnovený královopolský kroj byl veřejnosti poprvé představen dne 10. září 2022 
 v rámci programu slavnosti Královopolské vinobraní. 

Barvy zástěr zvolené pro slavnostní představení pak mají symbolizovat jednotlivé vinařské podoblasti  vinařské oblasti Morava.

Královopolský kroj byl obnoven v roce 700. výročí narození Jana Jindřicha Lucemburského, moravského markraběte, zakladatele zdejšího kartuziánského kláštera a v současné době také farního kostela.

Slavnostní požehnání obnoveného Královopolského kroje
se konalo v kostele Nejsvětější trojice v Brně - Králově Poli v neděli 11. září 2022.

V slavnostním průvodu v čele s Janem Jindřichem Lucemburským a jeho starším bratrem Karlem IV. doprovázených rytířskou jízdou  pak krojovaní přišli  do parku na Slovanském náměstí, kde krojovaní z Králova Pole v doprovodu druhé kolony krojovaných z Komína zatančili svoji první moravskou besedu v obnoveném Královopolském kroji