INFO 

PRO VINAŘE A VINAŘSTVÍ


K připomínce památky Jana Jindřicha Lucemburského, moravského markraběte, který ve 14. století významným způsobem přispěl k rozvoji vinohradnictví na Moravě, se Královopolské vinobraní zaměřuje na produkci z vinařských podoblastí vinařské oblasti Morava.