Královopolské vinobraní je kulturně společenská akce pořádaná v duchu historických tradic Králova Pole s odkazem na období významného vzestupu Králova Pole souvisejícího se založením kartuziánského kláštera ve 2. polovině 14. století a k připomínce jeho zakladatele Jana Jindřicha Lucemburského, moravského markraběte, který ve 14. století významným způsobem přispěl k rozvoji vinohradnictví na Moravě.

V roce 2020 si také připomínáme:

115 let od povýšení Králova Pole na město 

90 let od otevřeni nové Orlovny v Králově Poli

140 let Sboru dobrovolných hasičů v Králově Poli

Těšíme se na příští ročník, který se bude konat

ve dnech 10. a 11. září 2021

v parku na Slovanském náměstí 

v Brně - Králově Poli