Královopolské vinobraní je kulturně společenská akce pořádaná v duchu historických tradic Králova Pole s odkazem na období významného vzestupu Králova Pole souvisejícího se založením kartuziánského kláštera ve 2. polovině 14. století a k připomínce jeho zakladatele Jana Jindřicha Lucemburského, moravského markraběte, který ve 14. století významným způsobem přispěl k rozvoji vinohradnictví na Moravě.

Těšíme se na příští ročník, který se bude konat

ve dnech 9.- 11. září 2022

v parku na Slovanském náměstí 

v Brně - Králově Poli